Zwam bestrijden

Vocht in een gebouw is vaak funest voor een houtconstructie. Als een klimaat gunstig is, kunnen daarbij zwamsporen tot ontwikkeling komen en kan houtwerk ernstig worden aangetast, waarbij de draagkracht (sterkte) van hout sterk vemindert. 

MvL groep is gespecialiseerd in het bestrijden van huiszwam, kelderzwam, poriënzwam, et cetera. 
In monumentale gebouwen werken wij conform de uitvoeringsrichtlijn houtaantasting URL 5001.

Noodzaak van zwam bestrijden

Uit ervaring blijkt dat het bestrijden van zwam nogal eens vergeten wordt of men herkent het zwamprobleem niet. Aangetast houtwerk wordt vervangen en alles lijkt weer in orde. Echter wanneer er geen zwambestrijding en/of bouwkundige wijzigingen hebben plaatsgevonden, is de kans groot dat de zwamaantasting weer verder woekert met alle gevolgen van dien.

Uitvoering bestrijden van zwam

Om zwambestrijding goed aan te pakken, zal in eerste instantie een onderzoek plaats dienen te vinden om wat voor soort zwam het hier gaat (huiszwam, kelderzwam, poriënzwam, et cetera), wat voor aantasting deze heeft aangericht en de oorzaak proberen te achterhalen van deze zwamaantasting. Met deze gegevens zal door MvL groep in de vorm van een offerte een plan van aanpak worden opgesteld. In deze offerte staat een rapportage en advies beschreven en op welke wijze het bestrijden van zwam zal plaatsvinden. MvL groep werkt met goedgekeurde middelen om zwam te bestrijden en geeft u een meerjarige garantie.

Per situatie zal door een technisch adviseur bekeken worden wat het juiste behandelplan is voor uw object.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering