Zwam bestrijden

Zwambestrijding ofwel bestrijden van huiszwam, kelderzwam in hout- en/of muurwerk. De grootste vijand van onze gebouwen is ongetwijfeld vocht. Een direct gevolg van aanwezigheid van vocht in de houtconstructie van een gebouw is zwamaantasting. Vloerherstel, geheel of gedeeltelijk vervangen van vloerbalken en vloerhout is vaak noodzakelijk voor goede zwambestrijding.

Waarom is bestrijden van zwam nodig?

Zwam tast hout aan dat al enige tijd vochtig is en hierdoor wordt houtrot veroorzaakt waardoor de constructie binnen afzienbare tijd ernstig kan verzwakken. De huiszwam bijvoorbeeld is in staat binnen een half jaar de draagkracht van een vloer met 50% te verminderen. Zwam groeit niet alleen op en in hout, maar ook over en door muren heen. Huiszwam baant zich een weg door de metselmortel en kan zo ook naast gelegen panden aantasten. Iedere zwamsoort heeft zijn specifieke kenmerken en eigenschappen en dat vraagt om een specifieke aanpak van zwambestrijding.

Bestrijden van zwam, hoe werkt dat?

Het bestrijden van zwam begint met het verwijderen van het door zwam aangetaste houtwerk. Dit dient tot 1 meter voorbij het aangetaste deel van de constructie te gebeuren. Van de muurgedeelten waarop schimmeldraden en -strengen van de zwam voorkomen, worden pleisterlagen verwijderd, omdat hierachter ook de zwamdraden kunnen voortwoekeren. Het aangetaste muurwerk wordt schoongeborsteld, ontdaan van schimmeldraden en -strengen, voegen uitgekrabd en vervolgens besproeid met een zwambestrijdingsmiddel op waterbasis.

Bij ernstige zwamaantasting is het noodzakelijk het muurwerk via een aangebracht boorgatenpatroon te injecteren. Op deze manier worden ook de inwendige zwamdraden bereikt. Het bestaande en nieuw in te brengen houtwerk wordt preventief behandeld tegen zwamaantasting door middel van een oppervlaktebehandeling. In het geval van kruipruimtes dient het met zwamsporen besmet zand uit de kruipruimte te worden verwijderd en vervangen te worden door schoon zand. Deze nieuwe bodemafsluiting dient preventief te worden behandeld tegen zwamaantasting. Niet aangetaste balkkoppen worden preventief geïnjecteerd. MvL groep geeft een meerjarige garantie op zwambestrijding.

Per situatie zal door een technisch adviseur bekeken worden wat het juiste behandelplan is voor uw object.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering