Houtherstel

Oude (monumentale) gebouwen zijn vaak opgetrokken rond een constructie van hout. Na verloop van jaren kunnen zich er lekkages voordoen als gevolg van het corroderen van dakgoten of het verschuiven van dakpannen. Door een verhoogd vochtgehalte in het hout ontstaat dan houtaantasting. Dit is een ideale voedingsbodem voor houtaantastende insecten en zwamaantasting op hout en muren. Houtaantastende insecten en zwam verzwakken de houtconstructie. Het houtwerk vervangen ligt voor de hand, maar leidt meestal tot een ingrijpende kostbare reconstructie.

MvL groep biedt al jarenlang een beproefd alternatief voor vervanging, door het hout te restaureren met epoxytechniek. Deze oplossing is minder ingrijpend, minder kostbaar en zeker zo sterk. Omdat alleen het aangetaste houtwerk wordt verwijderd zal het nog gezonde (monumentale) houtwerk maximaal behouden blijven.

Werkwijze houtrestauratie

Na onderzoek wordt het aangetaste hout verwijderd en worden gaten geboord ten behoeve van de wapening. Na het inbrengen van de wapeningsstaven wordt een bekisting aangebracht in de oorspronkelijke vorm van de balk. De bekisting wordt gevuld met epoxymortel. Dit is een 2-componenten oplosmiddelvrije epoxyhars, die een sterke verbinding aangaat met het gezonde hout. De ingegoten wapeningsstaven, die zijn verankerd in het gezonde hout, zorgen voor een extra sterke verbinding tussen het bestaande en het nieuwe deel. Er vindt ook een goede overdracht plaats van optredende krachten. Bij MvL groep geschiedt deze reconstructietechniek onder KOMO-keur en met 10 jaar garantie.

Toepassingsmogelijkheden

  • Balkkoprestauratie zonder zichtbekisting
  • Balkkoprestauratie met zichtbekisting
  • Constructieve versterking, door middel van fixatie van houtverbindingen van uiteenlopende aard; spantbeen/balkkop, korbeel/muurstijl, korbeel/trekbalk, et cetera
  • Herstellen van de draagkracht van gekraakte balken
  • Verbeteren van de draagkracht door middel van een gewapende verlijming van een nieuwe met een bestaande balk
  • Constructieve koppeling van een nieuw in te brengen balkdeel met een bestaande balk
  • Modelleren van plaatselijk aangetaste onderdelen en repareren van kleine gebreken in hout met houtreparatiemassa.

KOMO keurmerk

MvL groep heeft een KOMO keurmerk voor de houtrestauraties. Onze werkzaamheden gaan volgens de richtlijnen van, en staan onder toezicht van de SKH. Op de door ons uitgevoerde houtrestauratie werkzaamheden wordt 10 jaar garantie gegeven.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering