Bestrijden houtworm, boktor, spinthoutkever en bonte knaagkever

Hout kan worden aangetast door houtaantastende insecten, zoals de bonte knaagkever, de houtwormkever, de huisboktor en de spinthoutkever. Houtaantastende insecten zijn onder te verdelen in nathoutboorders en drooghoutboorders. Het zijn voornamelijk de drooghoutboorders, die de schade in uw object aanrichten. Niet tijdig ingrijpen door middel van bestrijden, kan leiden tot dermate grote schade dat houtwerk zelfs vervangen dient te worden.

Houtaantastende insecten

De levenscyclus van deze houtaantastende insecten is alf volgt: 
paring - eitje - larve - pop - kever
De duur van de levenscyclus is afhankelijk van het soort insect en varieert van 1 tot 12 jaar.
Het zijn de larven van de insecten die de meeste schade aan het hout veroorzaken. Kenmerkend voor houtaantasting door bijvoorbeeld de huisboktor zijn de ovale uitvliegopeningen in het hout, de hoopjes zaagsel, ook wel boormeel genoemd.

Behandelmethoden en werkwijze

MvL groep is gespecialiseerd in het bestrijden van houtwormkever, huisboktor, bonte knaagkever (grote houtwormkever) en spinthoutkever. In monumentale gebouwen werken wij conform de uitvoeringsrichtlijn houtaantasting URL 5001.

Om het bestrijden van houtaantastende insecten goed aan te pakken, zal in eerste instantie een onderzoek plaats dienen te vinden om welke houtaantaster het hier gaat (houtwormkever, huisboktor, bonte knaagkever (grote houtwormkever) en spinthoutkever) en wat voor aantasting deze heeft aangericht. Met deze gegevens zal door MvL groep in de vorm van een offerte een plan van aanpak worden opgesteld. In deze offerte staat een rapportage en advies beschreven en op welke wijze het bestrijden van deze houtaantastende insecten zal plaatsvinden. MvL groep werkt met goedgekeurde middelen om de houtaantasters te bestrijden en geeft u een meerjarige garantie.

Per situatie zal door een technisch adviseur bekeken worden wat het juiste behandelplan is voor uw object

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering