Bestrijden Houtworm, Boktor, Spinthoutkever en Bonte knaagkever

Hout wordt meestal aangetast door houtaantastende insecten, zoals de bonte knaagkever, de houtwormkever, de huisboktor en de spinthoutkever. Houtaantastende insecten zijn onder te verdelen in nathoutboorders en drooghoutboorders. Het zijn voornamelijk de drooghoutboorders, die schade kunnen aanrichten. Niet tijdig ingrijpen door middel van bestrijden kan leiden tot dermate grote schade dat houtwerk zelfs vervangen dient te worden.

Houtaantastende insecten

De levenscyclus van deze houtaantastende insecten is als volgt: paring - eitje - larve - pop - kever. 
De duur van de levenscyclus is afhankelijk van het soort insect en varieert van 1 tot 12 jaar. Het zijn de larven van de insecten die de meeste schade aan het hout veroorzaken. Kenmerkend voor houtaantasting door bijvoorbeeld de houtwormkever zijn de uitvliegopeningen in het hout, de hoopjes zaagsel, ook wel boormeel genoemd en de kevers die tijdens de uitvliegperiode in de ruimte worden aangetroffen.

Behandelmethoden en werkwijze

In de meeste gevallen is een oppervlaktebehandeling van het houtwerk met een bestrijdingsvloeistof afdoende. Voordat we houtwerk kunnen bespuiten dient het voldoende stofvrij gemaakt te worden. Een schoon oppervlak garandeert een optimale opname van de bestrijdingsvloeistof. Afwerklagen, zoals verf, kunnen we door middel van houtstralen met een granulaat verwijderen. Ernstig aangetast spinthout verwijderen we ook. Met injectietechnieken bestrijden we met name de bonte knaagkever en ernstige huisboktor aantastingen. Houtwerk dat voorzien is van afwerklagen, zoals verf of was komen voor injectie in aanmerking. Om het houtwerk te kunnen injecteren worden in het houtwerk injectoren van grotere doorsnede geplaatst. Door middel van deze injectoren wordt de bestrijdingsvloeistof onder druk tot in de kern van het hout geïnjecteerd. Bij roerende goederen, zoals meubels, vindt dompelen en/of drenken plaats. MvL groep geeft een meerjarige schriftelijke garantie op de bestrijding van houtinsecten.

Per situatie zal door een technisch adviseur bekeken worden wat het juiste behandelplan is voor uw object

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering