MvL groep uitstekende partner/co-maker

MvL groep maakt een woning, letterlijk vanaf de bodem, weer gezond. Werken zowel indirect via aannemers als direct met corporaties, beleggingsinstellingen, vastgoedbeheerders, VVE’s en gemeenten. Ook als co-maker in een bouwteam werken wij uitstekend. Goede communicatie, vakbekwaamheid en flexibiliteit maakt MvL groep tot een uitstekende partner/co-maker in een keten samenwerking bij grote renovaties. Ruim de helft van de Nederlandse woningen is van voor 1976. Deze verouderde woningen hebben met het oog op de toekomst meer aandacht en zorg nodig. Bewoners willen graag een woning met hedendaags comfort, lagere woonlasten en een gezonder leefklimaat. Oudere woningen voldoen niet meer aan deze wensen en renovatie biedt dan uitkomst. Slopen en nieuw bouwen is het alternatief, echter dit heeft gevolgen voor de sociale structuur. Ook renoveren op wijkniveau is ongelooflijk complex. Door de vastgoedeigenaar of hoofdaannemer bijeenbrengen van de juiste partijen met de vereiste kennis en kunde is niet eenvoudig. Daarnaast moet de energieprestatie van de woningen verbeteren en moet de CO2 uitstoot omlaag. MvL groep heeft gespecialiseerde diensten en kennis welke zorgen voor een gezond leefklimaat en een verbetering van het wooncomfort in de woning. Gedurende onze werkzaamheden beschouwen wij zowel de opdrachtgever als de bewoner als klant. Met de opdrachtgever letten we op alle zakelijke en technische aspecten. Voor de bewoners kijken we vooral naar de menselijke kant van renovatie.

Wij denken graag met u mee om een kruipruimte renovatie project zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hiermee hebben wij ruime ervaring als onderaannemer bij groot onderhoud van wijken of als hoofdaannemer wanneer het alleen en kruipruimte renovatie(s) betreft.

MvL groep is gewend in bouwteam of ketensamenwerking deel te nemen.In veel gevallen zitten wij aan tafel om de vertaalslag te maken tussen opdrachtgever en hoofdaannemer bij zwam vraagstukken (projecten), wij doen de odnerzoeken en geven aan wanneer wel of niet hout moet worden vervangen en welke vochtwerende voorzieningen getroffen kunnen worden. Hierbij gaat het vaak om de afweging welke risico's er zijn naar de toekomst bij niet doen, beperkt of geheel ingrijpen. Hierbij kijken wij dan kritisch naar het strategisch(e) label van de woning(en).

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering