MvL groep

MvL groep levert met haar dienstenpakket een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van gebouwen met cultuurhistorische waarde. MvL groep biedt gespecialiseerde diensten in abonnementsvorm aan ter voorkoming van aantasting door houtinsecten en zwam/schimmels. Van welke abonnementsvorm u ook gebruik maakt, u zult ,altijd merkbaar aanwezig, onze ervaring van meer dan een halve eeuw merken. Hierdoor heeft u als eigenaar of beheerder van onroerend goed een helder advies in handen, waarmee u tijd en geld kunt besparen. Het is belangrijk het hout van een (monumentaal) object periodiek deskundig te laten inspecteren. Tijdige signalering van aantastingen en gebreken voorkomt grote vervolgschade en geeft zekerheid dat uw bezit in goede conditie blijft. Informeer naar onze verschillende abonnementsvormen.

Onderhoudsabonnement

Abonnementsvorm op basis van inspectie inclusief behandeling van eventueel aangetroffen aantasting. Aansluitend volgt een schriftelijke rapportage van de status van al het hout. Een onderhoudsabonnement is alleen af te sluiten indien het houtwerk plaatselijk of geheel door MvL groep is behandeld.

Inspectieabonnement

Abonnementsvorm op basis van inspectie inclusief schriftelijke rapportage van al het hout. In het abonnement wordt gespecificeerd of het gehele object of delen ervan aan een jaarlijkse inspectie onderhevig zijn. Wanneer tijdens inspectie aantasting wordt geconstateerd, ontvangt u een offerte voor behandeling. In sommige gevallen verdient het de aanbeveling vooraf te bepalen tot welk bedrag MvL groep direct in regie mag behandelen wanneer tijdens de inspectie aantasting wordt geconstateerd. Extra voorrijkosten kunnen zo worden voorkomen. Een inspectieabonnement is af te sluiten indien het hout niet of plaatselijk is behandeld.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering