De MvL groep

De MvL groep heeft als doelstelling een belangrijke bijdrage te leveren aan de instandhouding van (monumentaal) onroerend goed. De MvL groep biedt gespecialiseerde diensten aan ter voorkoming van aantasting door houtinsecten, zwam en vocht. Van welke diensten u van ons ook gebruik maakt onze uitvoeringservaring van bijna een halve eeuw is altijd merkbaar aanwezig. Of u een onderzoek, advies of opleiding van ons krijgt de praktijk verliezen wij niet uit het oog. Hierdoor heeft u als eigenaar of beheerder van onroerend goed een helder advies in handen waarmee u tijd en geld kunt besparen in de toekomst.Het is belangrijk om het hout- en muurwerk van een (monumentaal) object periodiek deskundig te laten inspecteren. Tijdige signalering van aantastingen en gebreken voorkomt grote vervolgschade en geeft zekerheid dat uw bezit in goede conditie blijft. Wij kunnen voor u al het bereikbare hout- en muurwerk controleren op aantasting. Onze inspecteurs zijn voor dit werk deskundig opgeleid en hebben de uitrusting om lastig bereikbare plaatsen te onderzoeken. Wij zoeken tijdens onze inspecties naar aantastingen door houtinsecten, schimmels en vocht en rapporteren u uitgebreid onze bevindingen. Informeert u naar onze verschillende inspectievormen.

Garantieabonnement

Inspectievorm incl. kosteloze behandeling van eventueel aangetroffen aantasting. Aansluitend volgt een schriftelijke rapportage van de status van al het hout- en/of muurwerk. Een garantieabonnement is alleen af te sluiten voor de duur van de garantieperiode. Tevens dient al het hout- en/of muurwerk door MvL groep te zijn behandeld.

Onderhoudsabonnement

Inspectievorm incl. behandeling van eventueel aangetroffen aantasting. Aansluitend volgt een schriftelijke rapportage van de status van al het hout- en/of muurwerk. Een onderhoudsabonnement is alleen af te sluiten indien het hout- en/of muurwerk plaatselijk of geheel door MvL groep is behandeld.

Inspectieabonnement

Inspectievorm incl. schriftelijke rapportage van al het hout- en muurwerk. In het abonnement kan worden gespecificeerd of het gehele object of delen ervan aan een jaarlijkse inspectie on-derhevig zijn. In het geval een aantasting wordt geconstateerd ontvangt u vooraf een offerte voor behandeling. In sommige gevallen verdiend het de aanbeveling te bepalen tot welk bedrag De MvL groep direct in regie mag behandelen. Extravoorrijkosten kunnen zo worden voorkomen. Een inspectieabonnement is alleen af te sluiten indien het hout- en/of muurwerk niet of plaatselijk is behandeld.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering