Houtherstel met epoxytechniek

Houtrot repareren is vaak noodzakelijk omdat ernstige houtrot de constructie van een gebouw kan verzwakken. Houtrot ontstaat als gevolg van een verhoogd vochtgehalte in het hout. Oude monumentale gebouwen zijn vaak opgetrokken rond een constructie van hout. Na verloop van jaren kunnen zich er lekkages voor doen als gevolg van het corroderen van dakgoten of het verschuiven van dakpannen. Er komt teveel vocht in het hout en dat zorgt voor houtaantasting. Het is van groot belang om tijdig het houtrot te repareren.

Monumentaal hout behouden

Bij houtrot repareren denkt men al snel aan het vervangen van het houtwerk. Dit leidt meestal tot een ingrijpende en kostbare reconstructie. MvL groep biedt al jarenlang een beproefd alternatief voor vervanging, door het hout te restaureren met epoxytechniek. Deze oplossing is minder ingrijpend, minder kostbaar en zeker zo sterk. Omdat we alleen het aangetaste houtwerk verwijderen zal het nog gezonde monumentale houtwerk maximaal behouden blijven. Epoxyhars biedt hierdoor een uitstekende manier om houtrot te repareren.

Werkwijze houtrot repareren

Houtrot repareren begint met grondig onderzoek. Wij streven naar zoveel mogelijk behoud van gezond hout. We beginnen met het verwijderen van het aangetaste hout en boren gaten ten behoeve van de wapening. Na het inbrengen van de wapeningsstaven brengen we een bekisting aan in de oorspronkelijke vorm van de balk. De bekisting wordt gevuld met MvL-giethars 100, een 2-componenten oplosmiddelvrije epoxyhars, die een sterke verbinding aangaat met het gezonde hout. De ingegoten wapeningsstaven die zijn verankerd in het gezonde hout zorgen voor een extra sterke verbinding tussen het bestaande en het nieuwe deel. Zo vindt er een goede overdracht plaats van optredende krachten.

Toepassingen epoxytechniek

Niet alleen balkkoppen worden met epoxytechniek herstelt, er zijn diverse andere toepassingen waaronder:

  • Spantbenen
  • Muurstijlen
  • Korbelen
  • Sleutelstukken
  • Muurplaten
  • Constructieve balkverlijming
  • Constructieve balkverzwaring
  • Constructieve scheurherstel
  • Constructief herstel gekraakte balken
  • Fixaties
0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering