Inspectieabonnementen

De MvL groep kent 2 abonnementsvormen waar u als eigenaar of beheerder uit kunt kiezen. Welke abonnementsvorm het meest voor u geschikt is, laat zich onder andere bepalen door de omvang van de uitgevoerde behandeling. Is al het hout- en muurwerk behandeld of een gedeelte ervan? Tevens is van invloed hoe lang geleden de behandeling is uitgevoerd en of er nog een geldende garantie rust op de behandeling.

Onderhoudsabonnement

Inspectievorm inclusief behandeling van eventueel aangetroffen aantasting. Aansluitend volgt een schriftelijke rapportage van de status van al het hout- en/of muurwerk. Een onderhoudsabonnement is alleen af te sluiten indien het hout- en/of muurwerk plaatselijk of geheel door MvL groep is behandeld.

Inspectieabonnement

Inspectievorm inclusief schriftelijke rapportage van al het hout- en waar nodig muurwerk. In het abonnement kan worden gespecificeerd of het gehele object of delen ervan aan een jaarlijkse inspectie onderhevig zijn. In het geval een aantasting wordt geconstateerd, ontvangt u vooraf een offerte voor behandeling. In sommige gevallen verdiend het de aanbeveling te bepalen tot welk bedrag MvL groep direct in regie mag behandelen. Extra voorrijkosten kunnen zo worden voorkomen. Een inspectieabonnement is alleen af te sluiten indien het hout- en/of muurwerk niet of plaatselijk is behandeld.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering