Inspectieabonnementen

MvL groep biedt gespecialiseerde diensten in abonnementsvorm aan ter voorkoming van aantasting door houtinsecten en zwam/schimmels. Als eigenaar of beheerder van een object heeft u de keuze uit 2 abonnementsvormen. Welke abonnementsvorm het meest voor u geschikt is, laat zich bepalen door de omvang van de uitgevoerde behandeling. Is al het hout behandeld of gedeeltelijk? Tevens is van invloed hoe lang geleden de behandeling is uitgevoerd en of er nog een geldende garantie van toepassing is op de behandeling.

Onderhoudsabonnement

Abonnementsvorm op basis van inspectie inclusief behandeling van eventueel aangetroffen aantasting. Aansluitend volgt een schriftelijke rapportage van de status van al het hout. Een onderhoudsabonnement is alleen af te sluiten indien het houtwerk plaatselijk of geheel door MvL groep is behandeld.

Inspectieabonnement

Abonnementsvorm op basis van inspectie inclusief schriftelijke rapportage van al het hout. In het abonnement wordt gespecificeerd of het gehele object of delen ervan aan een jaarlijkse inspectie onderhevig zijn. Wanneer tijdens inspectie aantasting wordt geconstateerd, ontvangt u een offerte voor behandeling. In sommige gevallen verdient het de aanbeveling vooraf te bepalen tot welk bedrag MvL groep direct in regie mag behandelen wanneer tijdens de inspectie aantasting wordt geconstateerd. Extra voorrijkosten kunnen zo worden voorkomen. Een inspectieabonnement is af te sluiten indien het hout niet of plaatselijk is behandeld.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering