Kelderafdichting

Ernstige vochtoverlast maakt kelders onbruikbaar en heeft nare gevolgen voor de waarde van uw object. Wanneer u een kelderruimte wilt gaan opknappen, is zorgvuldig onderzoek, helder advies en rapportage zeer belangrijk. Door gedegen onderzoek stelt MvL groep de oorzaak van het vochtprobleem vast. Het is vaak een combinatie van oorzaken die leiden tot vochtproblemen.

Kelderafdichting technieken passen wij toe in de volgende ruimten: 
 • Kelders (stahoogte) onder de begane grondvloer
 • Trap(kelder)kast onder de trap
 • Souterrains onder panden veelal in de steden
 • Liftputten, inpandige parkeergarages

Wat zijn de klachten?

 • Afbladderend stucwerk
 • Zoutuittreding
 • Waterinfiltratie door wanden
 • Waterinfiltratie door aansluiting van wand/vloer ook wel kim genoemd
 • Waterinfiltratie door scheuren in wanden of vloeren
 • Muffe lucht, stank en schimmel
 • Betonrot door condensvorming bij onvoldoende dekking van wapening

Hoe ontstaan de klachten?

 • Hoge grondwaterstand in combinatie met een matige kwaliteit wand/vloeren
 • Onvoldoende vochtbestendige muren of bestaande afwerklagen
 • Lekkages aan leidingen of hemelwaterafvoeren
 • Open leiding doorvoeren
 • Terreinafwatering naar de gevel toe
 • Ontbreken of niet functioneren van drainage
 • Ontbreken of onvoldoende ventilatie
 • Zetting in fundaties
 • Bouwfouten in opbouw vloer en wand, zoals grindnesten of ontbreken van kimband

Wat kan MvL groep voor u betekenen?

 • Onderzoek naar de oorzaken
 • Weringsmaatregelen treffen vanaf de buitenzijde
 • Afdichting middels injecteertechniek
 • Afdichting middels vlakafdichtingsysteem
 • Sloop en herstel bestaande keldervloeren
 • Ventilatie verbeteringen.
 • Afwerking wanden met vochtregulerend stucwerk

Voor het uitvoeren van al deze werkzaamheden maakt MvL groep gebruik van technisch en kwalitatief hoogwaardige producten. MvL groep werkt reeds jaren met dezelfde leverancier Remmers Bouwchemie. Remmers bestaat meer dan een halve eeuw en is een toonaangevende leverancier in Europa. Alle producten zijn voorzien van CE-markering en prestatieverklaring.

Bij het opstellen van een kelderadvies staat MvL groep in nauwe samenwerking met de leverancier, zo laten wij regelmatig boorkernen beoordelen in hun laboratorium. Hiermee kunt u er van op aan dat u de juiste adviezen krijgt en dito uitvoering met de meest effectieve producten.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering