Kruipruimterenovatie

De kruipruimte is de ruimte tussen de bouwgrond, ook wel bodemafsluiting genoemd en de begane grondvloer. Deze ruimte zorgt voor afvoer van waterdamp en bodemgassen, zoals radongas naar buiten. In de kruipruimte zijn tevens de leidingen van water, gas en elektriciteit ondergebracht. Niet zelden komt vochtoverlast in dit deel van een object voor. Oudere gebouwen zijn vaak voorzien van houten vloeren. Door overmatig vocht in de kruipruimte kunnen diverse problemen ontstaan, zoals zwamaantasting (houtrot) in de begane grondvloer. Een droge kruipruimte betekent het behoud van de constructie en energiebesparing door goede isolatiewaarden. MvL groep maakt uw woning weer vanaf de bodem gezond in de volgende stappen.

Zwam- en Houtinsectenbestrijding

Daar waar in het vooronderzoek aantasting werd geconstateerd door zwam of houtaantastende insecten voert MvL groep een adequate bestrijding uit. We voeren een
curatieve behandeling uit op het aangetaste muur- en houtoppervlak. Voor de behandeling maken we de kruipruimte schoon en verwijderen afval. Dit voorkomt nieuwe
zwamaantasting in de toekomst. We kunnen de kruipruimtebodem voorzien van een schone laag zand om grondwater terug te dringen.

Vloerherstel

Daar waar zwamaantasting constructieve schade heeft toegebracht aan een vloer kan deze geheel of gedeeltelijk worden vervangen door MvL groep. Het aanbrengen van een nieuwe balklaag en vloerhout in combinatie met het preventief behandelen van het nieuwe hout geeft voldoende zekerheid dat de zwam wegblijft. Wat goed is blijft, zo worden de vervangingskosten minimaal gehouden. Onaangetast hout krijgt een preventieve
behandeling.

Ventilatieverbetering

Het kan nodig zijn de ventilatie in de kruipruimte te optimaliseren. Te veel ventilatie geeft energieverlies, te weinig zorgt voor stilstaande lucht. MvL groep kan ventilatieroosters aanbrengen welke een ventilerende verbinding vormen tussen de buitenlucht en de kruipruimte. Naden en kieren worden door ons, conform de eisen van het bouwbesluit, duurzaam afgedicht. Dit ter voorkoming van het doordringen van ongewenste gassen vanuit de kruipruimte naar de leefruimte.

Kruipruimte isolatie

Door het hoge vochtweerstand getal (2,2 Mu) is bodemisolatie een goede keuze voor een vochtige kruipruimte. Het aanbrengen van bodemisolatie bespaart energie en reduceert de CO2 uitstoot en verlaagt de luchtvochtigheid in de kruipruimte en in de bovenliggende woning. Een droge kruipruimte betekent het behoud van de constructie en is beter voor de gezondheid van de bewoners.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering