Kruipruimterenovatie

Een kruipruimte is een lage ruimte onder de begane grondvloer welke vaak te bereiken is via een kruipluik. Zich verplaatsen in deze ruimte is in verband met de geringe hoogte enkel kruipend mogelijk, vandaar de naam kruipruimte. De bodem is meestal afgewerkt met een laagje schoon zand of stampbeton. Deze kruipruimte dient zwak geventileerd te worden om te zorgen dat er geen stilstaande lucht ontstaat. Stilstaande lucht heeft namelijk tot gevolg dat het houtwerk te vochtig wordt, er schimmels en/of zwam kan ontstaan en in sommige gevallen ook nog aantasting veroorzaakt door houtaantastende insecten. Een kruipruimte waar bodemisolatie wordt toegepast, zal droog blijven, zorgt voor het behoud van de constructie en tevens een energiebesparing door goede isolatiewaarden. MvL groep maakt uw kruipruimte weer gezond.

Zwam- en houtaantastende insectenbestrijding

MvL groep zal bij u een vooronderzoek uitvoeren in de kruipruimte (indien toegankelijk) om eventuele aantastingen door zwam- en/of houtaantastende insecten in kaart te brengen. Indien noodzakelijk voeren wij een bestrijding uit. We voeren een curatieve behandeling uit op het aangetaste muur- en houtoppervlak. Voorafgaand aan de behandeling maken we de kruipruimte schoon en verwijderen afval.

Vloerherstel

Indien er constructieve schade is toegebracht door zwam- en/of houtaantastende insecten aan de balklaag en/of vloer kan deze geheel of gedeeltelijk worden vervangen door MvL groep. Het monteren van een nieuwe balklaag en/of vloerhout in combinatie met het curatief en preventief behandelen van het nieuwe hout geeft voldoende zekerheid dat aantasting door houtaantastende insecten en/of zwam wegblijft.

Ventilatieverbetering

Overmatige ventilatie geeft energieverlies, te weinig ventilatie zorgt voor stilstaande lucht. MvL groep kan ventilatieroosters aanbrengen of afdichten om een ventilatiestroom te creëren die aansluit bij de bodemisolatie.

Bodemisolatie

Een laag bodemisolatie voorkomt verdamping van vocht en zorgt ervoor dat de kruipruimtebodem niet kan opwarmen. Hierdoor condenseert water uit de lucht op de bodem en daalt de relatieve luchtvochtigheid. Een lage luchtvochtigheid draagt bij aan een droge kruipruimte waardoor houtrot voorkomen wordt. Het product is warmte-isolerend. Het verschijnsel optrekkende koude blijft achterwege waardoor de vloer warmer blijft. Een laag van 30 cm geeft een R = > 4,53 m² K/W waardoor u jaarlijks een aanzienlijke energiebesparing realiseert.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering