Optrekkend vocht bestrijden

Optrekkend vocht is het verschijnsel dat vocht door de binnenmuren heen omhoog stijgt. Als eenmaal de muren vochtig zijn, duurt het een lange tijd voordat zij weer droog zijn. Wanneer er een constante aanvoer is van vocht zullen de muren helemaal niet drogen.

Waaraan herkent u optrekkend vocht

U herkent optrekkend vocht aan vochtkringen of zwarte oppervlakteschimmel vlak boven de plint. Het kan ook zijn dat de muurverf afbladdert of dat het behang loslaat. In sommige gevallen is het plint al aangetast door houtrot en brokkelt deze af in kleine stukjes

Nadelen van vochtige muren

Muren die langdurig vochtig zijn en blijven leiden to allerlei problemen. De luchtvochtigheidsgraad in de verblijfsruimtes stijgt en er bestaat kans op oppervlakteschimmel. Een "klam" gevoel leidt tot het hoger zetten van de thermostaat van de kachel, waardoor uw energieverbruik onnodig hoog wordt. Voor de constructie van uw woning is het ook slecht. Wanneer u een houten vloer heeft, loopt u grote kans op zwamvorming. De vloerbalken liggen opgelegd in een constant vochtige muur, wat uiteindelijk leidt tot een verzwamde vloer en muur.

Oorzaken van vochtige muren

Wanneer het vocht als gevolg van de capillaire werking omhoog komt dient er goed te worden onderzocht wat de vochtbron is. Er kan constant water in de kruipruimte staan als gevolg van een hoger grondwaterstand of een lekkage van leidingen en/of afvoeren.

Oplossing tegen vochtige muren

De oorzaak van de vochtbron dient te worden opgespoord en dient te worden opgeheven. Indien een vochtbron, zoals hoge grondwaterstand, niet kan worden opgeheven kan MvL groep een vochtwerende barrière in de muren aanbrengen.

Injecteren tegen optrekkend vocht

Een vochtwerende barrière ontstaat wanneer MvL groep over de hele lengte de muur injecteert met een verkiezelingsvloeistof. Deze vloeistof creëert een waterkerende grens in de baksteen, waardoor de muur boven deze grens weer droog wordt.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering