Over MvL groep

MvL groep is een familiebedrijf dat al meer dan 55 jaar actief is. Met onze vaste gemotiveerde medewerkers werken wij dagelijks vanuit verschillende vestigingen aan tal van restauratie en renovatie projecten door geheel Nederland. Hierdoor kunnen wij een gegarandeerde kwaliteit leveren en de uitvoeringsprocessen goed beheersen.

De meest voorkomende werkzaamheden

Tot onze core business behoren o.a. de volgende diensten:

Totaal ontzorging opdrachtgever door aanbieden van een totaal pakket!

Overige ongediertebestrijding

Voor de bestrijding van muizen, ratten en ander ongedierte verwijzen wij naar www.meldpuntongedierte.nl.

Wie zijn onze klanten?

MvL groep werkt voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers zoals:

  • Bouw- en aannemingsbedrijven
  • Particulieren
  • Wooncorporaties
  • Vastgoedbeheerders/VVE
  • Gemeenten en overheid
  • Architecten
  • Kerkbesturen
  • Stichtingen/musea

Goed georganiseerd

Vanuit strategisch gekozen vestigingen in Nederland gaan onze technisch adviseurs dagelijks op pad om de diverse projecten bij zowel zakelijke als particuliere partijen te onderzoeken en rapporten en adviezen uit te brengen. De technisch adviseur blijft vanaf de opname tot aan de facturatie betrokken bij zijn projecten, waardoor er korte lijnen in de communicatie zijn. De vaste projectcoördinator organiseert en coördineert bij seriematige kruipruimterenovatie projecten. De afdeling planning/werkvoorbereiding zorgt er vervolgens voor dat de juiste uitvoerders dagelijks gemotiveerd en met de juiste uitrusting naar de verschillende werken gaan. Onze commerciële binnendienst medewerkers informeren u en loodsen u naar de juiste plek in onze organisatie. Interne en externe vakopleiding en nascholingscursussen zorgen er voor dat de medewerkers altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Wij omarmen de lean werkmethode waarmee wij verspilling tegen gaan en de uitvoeringsprocessen zo kort mogelijk houden.

Kwaliteit en veiligheid

MvL groep heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. Al onze medewerkers hebben een op hun functie afgestemde opleiding genoten. Daarnaast beschikken de technisch adviseurs en uitvoerende medewerkers allen over VCA diploma. MvL groep is Iso 9001 en Vca * gecertificeerd. Hiermee bent u gegarandeerd van een professionele aanpak.

Lid van NVPB branche organisatie

MvL groep is aangesloten bij de NVPB (Nederlandse vereniging van Plaag diermanagement bedrijven). Binnen deze organisatie heeft MvL groep als een van de eerste bedrijven het KPM (keurmerk plaagdier management) behaald. Hiermee staat MvL groep voor maximaal behoud van monumentaal houtwerk, minimale inzet van bestrijdingsmiddelen door meer monitoren en bescherming van milieu door inzet alternatieve bestrijdingsmethoden zoals hetelucht techniek en zuurstofarme luchtmethode.

Keurmerk Plaagdier Management

MvL groep is als een van de weinige bedrijven in het bezit van het Keurmerk Plaagdier Management. Met dit (KPM) keurmerk is een verbeteringsslag gemaakt in de bestrijdingssector. In monumentale objecten zal de nadruk liggen op het behoud van zoveel mogelijk originele materialen en efficiënt omgaan met bestrijdingsmiddelen.

Onderdeel van het  KPM keurmerk is Integrated Pest Management.

Hierbij leggen wij de nadruk op determinatie, wering maatregelen, (beperkte)bestrijding en regelmatig inspecteren (monitoring).

Wat is Integrated Pest Management:

Verantwoord gebruik van biociden bij beheersing van Plaagdieren/houtaantastende organismen is de reden om IPM (Integrated Pest Management) toe te passen. Het doel is om door een combinatie van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie, ongeregeldheden vroegtijdig te signaleren. Daarmee voorkomen we een ongedierteplaag en kan de inzet van giftige en milieubelastende bestrijdingsmiddelen tot een minimum worden beperkt.

Onze technisch adviseurs maken bij al hun inspecties in panden eerst een IPM afweging door het opstellen van een IPM plan.

Het IPM plan opstellen

Bij het opstellen van een IPM plan wordt uitgegaan van de volgende stappen:
1. Inspectie: het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn om de ongedierterisicogebieden, de kwaliteit van de huishouding, hygiëne en wering in kaart te brengen.
2. Determinatie: het vaststellen van de diersoorten, gedrag en leefwijze en het opstellen en vastleggen van maatregelen om de ongedierterisico’s te kunnen beheersen. Daarbij worden de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer vastgelegd.
3. Behandeling: de uitvoering van de overeengekomen werings-, detectie- en bestrijdingsmaatregelen zoals in de rolverdeling is vastgelegd, alsmede de verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden, de bereikte resultaten en de openstaande bedreigingen.
4. Evaluatie en verbetering: samen met de klant wordt teruggekeken naar de bereikte resultaten in de afgelopen periode en worden zo nodig corrigerende acties opgesteld. Voorts worden voor de komende periode doelstellingen ter verbetering van het IPM plan opgesteld.

Hiermee kunnen wij zeggen dat wij waar mogelijk gebruik van milieu belastende bestrijdingsmiddelen tot een minimum beperken. Door het terugdringen van de hoeveelheid toe te passen biociden dragen wij bij tot een schoner milieu en gezondere werkomgeving.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering