Videoscopisch onderzoek

Soms is het noodzakelijk om een ruimte te onderzoeken die niet eenvoudig voor mensen bereikbaar is. Ons onderzoeksbureau heeft zelf een videoscope in bezit en voert regelmatig onderzoek uit bij bijvoorbeeld voor woningbouwverenigingen. Met behulp van de videoscope kan tijdig een aantasting door zwam, vocht of houtinsecten worden vastgesteld.

Zo kan er, zonder een kruipluik te zagen, via ventilatieroosters een goed beeld verkregen worden van de toestand in een kruipruimte. Bewoners ondervinden geen hinder van werkzaamheden en hoeven niet thuis te blijven. Hierdoor kunnen meerdere woningen per dag onderzocht worden en blijven de onderzoekskosten per woning laag.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering