Lean en duurzaam

Lean & duurzaam

In onze filosofie staan de belangen van onze opdrachtgevers centraal. 
Onze werkwijze is erop gericht de klant optimaal te bedienen, vraag en aanbod exact op elkaar te laten aansluiten, naar de hoogste kwaliteit te streven en om het renovatie of restauratie proces optimaal te beheersen. De LEAN filosofie past daar naadloos op aan. Daarnaast willen wij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaam renoveren en restaureren heeft daarom voor ons hoge prioriteit. Wij streven er naar uitsluitend te werken met FSC gecertificeerd hout.

Verder streven wij naar een zo laag mogelijk Co² uitstoot binnen de eigen organisatie. Zo zijn alle lichtvoorzieningen vervangen door zuiniger typen, komen er zonnepanelen op dak en en rijden onze adviseurs in zuinige en of hybride auto’s. Bij de vernieuwing van het wagenpark van de uitvoering zullen alleen werkbussen met zuinige motoren en roetfilters worden ingezet.  

Lean renoveren en restaureren

Lean production of 'slanke productie' is ontwikkeld in de VS, onder meer door Henry Ford, en geperfectioneerd door Toyota in Japan. Het is een managementfilosofie die erop gericht is om in een proces iedere verspilling tegen te gaan en alles wat geen toegevoegde waarde heeft, uit te sluiten. Hierdoor gaat de kwaliteit van het product omhoog en de kosten omlaag. Beide gevolgen zijn zowel voor de opdrachtgever als voor ons bedrijf van belang, zeker in een tijd dat prijzen onder druk staan en er goed op de kosten moet worden gelet.

In iedere fase van het renovatie of restauratie proces vragen wij ons daarom bij elke nieuwe stap af of die daadwerkelijk waarde toevoegt voor de klant. Dat helpt ons het proces effectiever en efficiënter te maken. 

Lean is een uitgangspunt in het denken en doen van onze mensen. In regelmatige terugkerende sessies waarbij alle medewerkers betrokken zijn worden onze processen tegen het licht gehouden en in voorkomende gevallen verbeteringen en vereenvoudigingen ingevoerd. Zo ontstaat ook meer inzicht in elkaars werk, wat de teamgeest bevordert.  

Met het gebruik van FSC hout dragen wij bij aan het ‘sluiten van de keten' in de houthandel. Alle schakels tussen bos en bouwwerk worden door een onafhankelijke certificeringinstantie gecontroleerd. Onze opdrachtgevers hebben daardoor de zekerheid dat er hout uit verantwoord beheerde bossen wordt toegepast en hoeven zelf geen tijd en energie te besteden aan controle en administratie.

    0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
    certificering
    certificering
    certificering
    certificering