Seriematig onderzoek

Het is belangrijk om het hout- en muurwerk van een object periodiek deskundig te laten inspecteren. Tijdige signalering van aantastingen en gebreken voorkomt grote vervolgschade en geeft zekerheid dat uw bezit in goede conditie blijft. MvL groep kan voor u al het bereikbare hout- en muurwerk controleren op aantasting. Onze technisch adviseurs zijn voor dit werk deskundig opgeleid en hebben de uitrusting om lastig bereikbare plaatsen te onderzoeken. Tijdens onze inspecties wordt gezocht naar aantastingen door houtinsecten, schimmels en vocht en rapporteren u uitgebreid onze bevindingen. Informeert u naar onze verschillende inspectievormen.

Gezond leefklimaat begint in de kruipruimte

Vochtoverlast onder de begane grondvloer komt vaak voor en heeft allerhande negatieve gevolgen voor het leefklimaat boven de vloer.

Goed onderzoek een duurzame start

MvL groep is graag vanaf het begin betrokken bij een renovatieproject. Ons eigen onderzoeksbureau heeft ruime ervaring met het seriematig in beeld brengen van de onderhoudsstatus van objecten. Het accent ligt op de kruipruimte waar we, ter bepaling van het heersende klimaat aldaar, metingen doen naar de vochtigheidsgraad en het ventilatieniveau. Per woning wordt in kaart gebracht of en waar er sporen zijn van zwam of houtaantastende insecten. Boven de vloer wordt bekeken of er verschijnselen zijn die wijzen op optrekkend vocht. Wanneer in de vloer een inspectieluik ontbreekt, kan dit voor u gemaakt worden. Met onze videoscope kunnen wij door een kleine opening, bijvoorbeeld een ventilatierooster, een goede indruk krijgen van de status in de kruipruimte. Indien van toepassing wordt het houtwerk van de verdiepingsbalklagen gecontroleerd, kapconstructie en raamkozijnen op aantasting. Hierbij vergeten wij niet eventuele sporen van lekkage op te nemen in ons onderzoeksrapport. Na het onderzoek ontvangt u een heldere, indien nodig van foto’s en tekeningen voorziene, rapportage inclusief een gespecificeerde offerte van de te nemen maatregelen.

0411 - 63 26 47 info@mvlgroep.nl MVL groepBoxtelEchtMechelen
certificering
certificering
certificering
certificering